THÔNG BÁO

Trang website http://violet.vn/phongyenbai đã ngừng hoạt động. Trang website chính thức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái là http://www.tpyenbai.edu.vn Mọi tin bài, hình ảnh xin gửi tới hộp thư: Nnha.c3ntt@yenbai.edu.vn Xin cảm ơn!